Ons Verkiezingsprogramma: Zuid-Holland Duurzaam en Dynamisch

Zuid-Holland. Druk, dichtbevolkt en dynamisch. Een gebied waar we met z’n allen veel verschillende dingen willen. Wonen, werken, ondernemen, maar ook reizen en recreëren. Al die drukte en dynamiek heeft echter ook een keerzijde. Immers: de ruimte waarin we dat willen doen is beperkt en steeds vaker bereiken we de grens van wat mogelijk is. De milieuvervuiling neemt toe en het welzijn van mens en dier staat onder druk. Onvoldoende wordt rekening gehouden met de toekomst en met de generaties die na ons komen. Om die nadelen tegen te gaan moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden en GroenLinks maakt die keuzes.

Ons programma voor de periode 2015-2019 richt zich op 5 thema's: Gezonde economie, Open ruimte en natuur, Vitale steden, Duurzame mobiliteit en Beter bestuur.

Het volledie verkiezingsprogramma kun je hier downloaden