Actiepunten Vitale Steden

Zuid-Holland is een dichtbevolkt gebied, en steeds meer mensen wonen en werken in onze steden. Juist daarom is de zorg voor een aantrekkelijk leefmilieu in de steden een prioriteit. Goed doordachte herontwikkeling van het stadscentrum en groen en water in en om de stad kunnen de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. Een verhoogde leefkwaliteit, gekoppeld aan stedelijke dynamiek met een rijkdom aan voorzieningen, maakt onze steden aantrekkelijk voor de innovatieve en creatieve bedrijven die we aan onze provincie willen binden.

Zorg voor het open landschap betekent een keuze voor het optimaal benutten van bestaande bebouwing, voor herstructureren in plaats van bouwen in het groen. Veel bestaande nieuwbouwplannen zijn gericht op de verkeerde woningen op de verkeerde locatie. De provincie heeft een coördinerende rol als het gaat om het bepalen van locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen. De competitie tussen gemeenten moet worden beëindigd.

  • Het Groene Hart mag niet verder worden aangetast.
  • Woningbouw vindt zoveel mogelijk plaats binnen de bestaande steden en dorpen.
  • De Provincie maakt harde afspraken met gemeenten over voldoende betaalbare woningen voor lage inkomensgroepen en starters.
  • Nieuwe ruimte voor bedrijven wordt hoofdzakelijk gecreëerd door het herstructureren van leegstaande bedrijventerreinen.