Rol en taken

Samen met de voorzitter en de penningmeester is de secretaris één van de sleutelfiguren van het bestuur als het gaat om organisatie en communicatie. Samen met de andere bestuursleden heeft de secretaris een rol in de organisatie van algemene ledenvergaderingen en andere activiteiten van het bestuur. Voor de bestuursvergaderingen stelt de secretaris in overleg met de voorzitter en andere bestuursleden de agenda vast en schrijft de notulen. Om ervoor te waken dat het bestuur volgens de regels handelt is de secretaris goed op de hoogte van de inhoud van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van GroenLinks. Ook houdt de secretaris de inkomende en uitgaande correspondentie van het bestuur bij. In de voorbereidingen op de Provinciale Statenverkiezingen is de secretaris de hoofdverantwoordelijke voor het indienen van de kandidatenlijst bij het centraal stembureau van de provincie Zuid-Holland.

Tijdsinvestering en vergoeding

Het werken binnen het bestuur van GroenLinks Zuid-Holland is 100% vrijwilligerswerk. Wat krijg je ervoor terug? Bestuurservaring, een gezellig bestuur en je helpt mee om onze partij sterk te houden in de provincie. We vergaderen één keer per maand op donderdagavond (digitaal of fysiek) en organiseren twee keer per jaar een Provinciale Ledenvergadering (PLV). Als secretaris ben je achter de schermen ook veel bezig zijn met voorbereiden van vergaderingen en agenda's, dus de tijdsinvestering (inclusief bestuursvergaderingen) zal zo'n 8-10 uur per maand zijn. Daarnaast zijn we nu ook druk met de voorbereidingen richting de Provinciale Statenverkiezingen 2023. Daar kun je als secretaris ook een sleutelrol in vervullen.

Aanmelden of meer info?

Heb je interesse? Stuur dan een mail, met daarin je CV en motivatie, naar bestuur@glzh.nl. Bij vragen kan je natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Let op: de sluitingstermijn voor deze vacature is vrijdag 22 april. Na het sluiten van de vacature, zal het bestuur gesprekken voeren met de kandidaten. Deze vinden plaats op zondag 24 april, vanaf 17:00 uur.

Het bestuur zal vervolgens een voordracht doen aan de leden van GroenLinks Zuid-Holland op 22 mei 2022. Het staat elk lid vrij, om zich nog kandidaat te stellen op de PLV.