Later, eerst tijdens mij studententijd en nu bij mijn huidige werkgever Het Koninklijk Concertgebouw, ben ik actief geweest in de medezeggenschap. Hier heb ik jarenlang ervaring opgedaan met het opstellen en beoordelen van allerlei soorten beleidsplannen. Ook heb ik leren luisteren naar de uiteenlopende ideeën van collega’s en deze vertaald naar voorstellen en, uiteindelijk, beleid. 

Recentelijk werd ik lid van de landelijke GroenLinks-werkgroep Kunst & Cultuur, en werkte ik mee aan het verkiezingsprogramma voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen. Dat laatste was zo inspirerend en gaf zo veel voldoening, dat het mij geweldig lijkt om ook voor Zuid-Holland mee te helpen aan een socialer en groener Nederland. 

De provinciale krijgt helaas minder aandacht dan de ‘nationale’ politiek. Dat is onterecht: vooral op de terreinen infrastructuur en milieu kunnen de provincies voor een betere toekomst zorgen. Het woonbeleid, dat heeft geleid tot een onacceptabele situatie, moet beter geregeld worden, vooral in het verstedelijkte Zuid-Holland. Ook wat betreft de bestuurscultuur kan de provincie een verschil maken. De regio kan een voorbeeld zijn voor landelijke openheid en transparantie. Het lijkt mij daarom prachtig mijn ervaring te mogen gebruiken om de GroenLinksers in Zuid-Holland te helpen met hun werk.