Voordracht Kandidatencommissie

Robert is nu vier jaar statenlid, verspreid over twee periodes, zowel in de rol van oppositie en coalitie. Hij is een harde werker, energiek en gepassioneerd. Hij is een dossiervreter met deskundigheid op een keur aan vaak technische thema's, zoals bodemdaling en klimaatadaptatie. Hij beheerst het stikstofdossier als geen ander. Robert zorgde voor concrete resultaten. Hij streefde er in de afgelopen vier jaar naar het meest toegankelijke Statenlid te zijn. Hij zou ook wat meer inhoud willen geven aan Zuid-Holland als regenboogprovincie. Robert is een GroenLinkser in hart en nieren, die zich vol voor de partij inzet binnen en buiten het provinciehuis. De kandidatencommissie heeft er alle vertrouwen in dat hij met zijn kennis en ervaring een waardevol lid is, en zou kunnen blijven van de GroenLinks-fractie in Zuid-Holland.

Robert Klumpes

''Mijn naam is Robert Klumpes, geboren en getogen in Rotterdam. Naast de inhoudelijke dossiers waar ik mee bezig ben (stikstof, warmtenetten, mobiliteit en milieu) kom ik ook graag letterlijk in de provincie om uit te leggen wat deze taaie dossiers betekenen voor onze inwoners ter plaatse. De provincie is namelijk de laag waar zo'n beetje alle crises samenkomen, zoals klimaat, energie, water, stikstof, biodiversiteit, wonen, etc. Maar recentelijk is er eentje bij gekomen: de vluchtelingencrisis. Mijn streven in de komende periode zal zijn, dat Zuid-Holland daarom niet alleen de mooiste, schoonste, meest sociale, maar ook de meest humane Provincie van Nederland gaat worden. Verder is Zuid-Holland ook een verklaard Regenboogprovincie, maar buiten het hijsen van de vlag, gebeurt er niet zoveel. Ik wil hier graag in de volgende periode meer betekenis aan geven.''