Mijn naam is Guido Antunes (geboren in 1967) en ben raadslid in Schiedam.  Ik ben opgeleid als Planner en Operational Auditor. Ook ben ik actief als Mediator en in mijn vrije tijd een Quizzer en Theesommelier. Sinds 2002 ben ik lid van GroenLinks. Voordat ik voorzitter werd, was ik bij Zuid-Holland algemeen bestuurslid en vicevoorzitter. Tijdens die periode heb ik me hard gemaakt voor het benaderbaar maken van het Provinciaal Bestuur en de bestuursleden.

Door de vergaderingen bij de afdelingen zelf te houden en ook actief mensen uit te nodigen om de vergaderingen van het PB bij te wonen lijkt dat gelukt te zijn. Als provinciaal bestuur zijn we geen politiek orgaan maar bestaan we om het leven van de afdelingen en hun besturen gemakkelijk te maken. Dat doen we door te luisteren naar de noden en te kijken hoe we die kunnen wegwerken. Door als bestuur bijeenkomsten, workshops, en de jaarlijkse nieuwe ledendag te organiseren, kunnen we die gebruiken om een netwerk op te bouwen.

We hebben als bestuur 2018-2020 twee belangrijke taken. De provinciale statenverkiezingen voor onze afdeling zo soepel mogelijk te laten verlopen voor de kandidaten-, programma- en campagnecommissies en daarnaast zullen we ervoor moeten zorgen dat onze nieuwe wethouders en raadsleden de procesmatige ondersteuning krijgen wanneer daar behoefte aan is van de meer ervaren krachten in de provincie. Daarvoor wil ik mij hardmaken in de komende periode.