Actief inwoner van Leiden vanaf mijn studie Sociale- en Organisatiepsychologie (1979-1987) en al lang lid van GroenLinks.

Als jongere was ik al bezig met natuur en milieubehoud in mijn dorp in Brabant met mijn ouders, vrienden en broers: Greenpeace, Geef om de Natuur, Milieudefensie en afvalwaterzuivering van de lokale melkfabriek. Daarna in Leiden actief in Leidse Studentenbond, Universiteitsraad, De Stadskrant Leiden, acrobatiek en jongerentheater en heel veel acties, collectes en bezettingen gedaan. Vervolgens vanuit verschillende functies (innovatieadviseur, dir. best., programmamanager) in innovatie, welzijn en zorg. Veelal bezig met maatschappelijke vraagstukken en participatie vanuit eigen initiatief (St. Leergeld, Urgente Noden), Kunst en Cultuur (St. Peen en Ui / Open Makers / Openluchttheater / nu www.stadslableiden.nl ) en buurt (o.a. voorzitter Speeltuin Maredijk).

Als zelfstandig ondernemer krijg ik inspiratie van velen en vooral ook van mijn partner Katja van Vliet, onze drie zoons en pleegzoon Ayham Ziada uit Syrië. Per 1 juli 2020 treed ik in dienst bij Hoogheemraadschap van Rijnland als Strategisch Adviseur.

Verandering begint bij jezelf en in de buurt en dat vind ik bij GroenLinks. Ik kies ervoor in het bestuur van GroenLinks te gaan om direct mede richting te geven aan de grote vraagstukken van deze en komende tijd.