“ "Dat we kiezen om ons uit te spreken en te doen in plaats van stilletjes weg te kijken” (Rutger Groot Wassink) ”

Armine Stepanyan (31) is een maatschappelijk betrokken socioloog die zich vol passie inzet om haar idealen te verwezenlijken. Naast haar functie als beleidsmedewerker duurzame leefomgeving bij de VNG is zij o.a. bezig met de publicatie van een boek over haar onderzoek naar etnische identificatie en (onbewuste)vooroordelen onder kinderen.

Armine: "Voor mij staat GroenLinks voor liefde voor de natuur, het koesteren van onze leefomgeving en compassie met sociaal kwetsbaren. Compassie met sociaal kwetsbaren is wat mij, nu alweer ruim tien jaar geleden, in eerste instantie met GroenLinks samenbracht. Als ongedocumenteerde vluchteling streed ik destijds zij aan zij met GroenLinks voor het generaal pardon. Inmiddels ben ik na een studie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam alweer een aantal jaar socioloog en woon ik samen met mijn zoontje in Den Haag waar ik werk als beleidsmedewerker duurzame leefomgeving bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Door mijn werk bij de VNG ben ik goed op de hoogte van wat er speelt in de verschillende gemeenten in onze provincie. Als provincie Zuid-Holland staan we de komende jaren voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de verstedelijkingsopgave en de leefbaarheid die in steden én dorpen onder druk staat. Onze steden zijn al dichtbevolkt maar blijven groeien en we moeten steeds meer mensen zien te huisvesten in onze provincie. Een sterke GroenLinks in de provincie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de groei in economie en mensen niet ten koste gaat van het groen en onze leefomgeving. Het is noodzakelijk om onze gemeenten sociaal inclusief te laten bouwen zodat ook provinciegenoten met een kleine beurs prettig kunnen wonen.  Ook wil ik me keihard inzetten om te waarborgen dat onze prachtige kust haar karakter behoudt, en niet in de uitverkoop wordt gedaan aan commerciële exploitanten. Daarnaast heeft natuurlijk de broodnodige energietransitie mijn aandacht. Ik wil me er namens GroenLinks voor inzetten dat er de komende periode grote stappen gaan worden gezet. En ook op het gebied van milieubescherming en verduurzaming, de invoering van de omgevingswet, het economisch klimaat van de provincie en mobiliteit moeten er bergen verzet worden en wil ik een bijdrage leveren aan het creëren van een gezonde, groene, eerlijke en prettige leefomgeving. Als moeder wil ik dit juist ook voor de generaties na ons.

Ik wil dat mensen zich meer betrokken gaan voelen bij het werk van de provincie. Zeker waar het gaat om het betrekken van jongeren en provinciegenoten met een biculturele achtergrond zie ik daar voor mijzelf een belangrijke taak weggelegd. Als Statenlid wil ik keihard knokken voor een duurzame regionale economie, die niet ten koste gaat van de mens en natuur, maar juist ten dienste staat van ons allemaal. En onze kust, steden en dorpen zetten we natuurlijk niet in de commerciële uitverkoop!”

  • Inclusiviteit
  • Omgevingsbeleid
  • Economie en Innovatie
  • Gezonde Leefomgeving
  • Recreatie en Sport
  • Kust
  • Personeel en Organisatie
  • Europa en Internationaal
  • Media en communicatie
  • Transparant en open bestuur