GroenLinks Zuid-Holland is van plan om drie werkgroepen op te richten om leden en sympathisanten de mogelijkheid te geven hun betrokkenheid met de provincie te vergroten. Word jij lid van de werkgroep duurzaam, wonen & mobiliteit of natuur? Geef je dan op via onderstaande link! 

De werkgroepen spelen in op de actualiteit, op vragen vanuit de fractie en op suggesties vanuit de werkgroepen. De werkgroepen fungeren als klankbord van de provinciale fractie.

Daarnaast mobiliseren de werkgroepen expertise door (ervarings-)deskundigen binnen te halen en werkbezoeken te organiseren. Verder produceren de werkgroepen concrete producten als factsheets, adviezen, artikelen, seminars en bijdragen aan het verkiezingsprogramma. We gaan met drie werkgroepen aan de slag met provinciale thema's die voor GroenLinks belangrijk zijn:

  • Duurzaam
  • Wonen & Mobiliteit
  • Natuur

De werkgroepen zijn toegankelijk voor iedereen die het gedachtegoed van GroenLinks een warm hart toedraagt. Ze zijn onafhankelijk en geven gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en fractie van GroenLinks Zuid-Holland. Elke werkgroep heeft een onafhankelijk voorzitter en minimaal één statenlid als (agenda)lid. Van de werkgroepen wordt een actieve rol verwacht in de verbinding met professionals en maatschappelijke partijen. De vergaderingen zullen bij voorkeur op maandag of woensdag plaats vinden omdat er dan vergadermogelijkheden zijn op het provinciehuis. Digitaal vergaderen is, zeker in corona-tijd, ook een optie.

Lijkt het je leuk om lid te worden van één van de wergroepen? Geef je dan hieronder op!

Ik meld me aan voor de werkgroep:
als
Waar heb je ervaring mee en / of kennis van?

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.