GroenLinks Zuid-Holland heeft een aantal werkgroepen om leden en sympathisanten de mogelijkheid te geven hun betrokkenheid bij de provincie te vergroten. Wil jij meepraten? Geef je dan op via onderstaand formulier! 

De werkgroepen spelen in op de actualiteit, op vragen vanuit de fractie en op suggesties vanuit de werkgroepen. De werkgroepen fungeren als klankbord van de provinciale fractie.

Daarnaast mobiliseren de werkgroepen expertise door (ervarings-)deskundigen binnen te halen en werkbezoeken te organiseren. Verder produceren de werkgroepen concrete producten als factsheets, adviezen, artikelen, seminars en bijdragen aan het verkiezingsprogramma. We gaan met drie werkgroepen aan de slag met provinciale thema's die voor GroenLinks belangrijk zijn:

  • Duurzame Ontwikkeling
  • Wonen & Mobiliteit
  • Natuur

De werkgroepen zijn toegankelijk voor iedereen die het gedachtegoed van GroenLinks een warm hart toedraagt. Ze zijn onafhankelijk en geven gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en fractie van GroenLinks Zuid-Holland. Elke werkgroep heeft een onafhankelijk voorzitter en minimaal één statenlid als (agenda)lid. Van de werkgroepen wordt een actieve rol verwacht in de verbinding met professionals en maatschappelijke partijen. De vergaderingen zullen bij voorkeur op maandag of woensdag plaats vinden omdat er dan vergadermogelijkheden zijn op het provinciehuis. Digitaal vergaderen is, zeker in corona-tijd, ook een optie.

Lijkt het je leuk om lid te worden van één van de werkgroepen? Geef je dan hieronder op!

Ik meld me aan voor de werkgroep
Ik heb interesse in een rol als
Waar heb je ervaring mee en / of kennis van?

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.