GroenLinks: neem geen risico en zet in op dubbelspoor in plaats van Bentwoudlaan 

De provincie loopt een financieel risico van honderden miljoenen als de aanleg van dubbelspoor tussen Utrecht en Leiden te lang duurt. GroenLinks vraagt de provincie dan ook zich niet meer te laten afleiden door wilde wegenplannen in het Groene Hart voordat het dubbelspoor is gerealiseerd. Ook voor het oplossen van de verkeersproblemen dat beter, omdat de Bentwoudlaan leidt tot extra druk op het wegennet in het Groene Hart en dubbelspoor die druk juist verminderd.

GroenLinks Statenlid Berend Potjer: “Door de problemen op het spoor pakken mensen de auto en wordt het druk op de weg. Als je dat wilt oplossen, moet je het bij de bron aanpakken en dubbelspoor aanleggen.  De provincie heeft dan ook honderden miljoenen van het rijk gekregen om de spoorverbinding Leiden – Utrecht te verbeteren. Begin 2013 heeft zij 153 miljoen Euro daarvan naar de Rijnlandroute gesluisd. Het rijk verbond daaraan de voorwaarde dat de spoorverbetering snel wordt gerealiseerd en daar lijkt het nu niet op. Van de provincie horen wij dat het duur en lastig is, maar als wij het geld moeten terugbetalen is het nog veel duurder. Door de Bentwoudlaan niet aan te leggen kan de provincie capaciteit en geld vrijmaken voor de spoorverbetering. Daarmee kan zij een terugbetaling van honderden miljoenen voorkomen en de verkeersproblemen oplossen in plaats van verergeren, zeker bij Hazerswoude.”

Potjer vindt het een “no brainer” dat de provincie vol inzet op dubbelspoor: “Het is win-win: minder financieel risico, meer effect en een groener hart.”

23 augustus is in Boskoop een informatie-avond over de (verlengde) N207 Zuid.

 

Achtergrond

De lijn Leiden-Utrecht verbindt twee top vijf spoorknooppunten en is berucht om zijn onbetrouwbaarheid. Er wordt al jaren gesproken over een spoorverdubbeling en in 2011 werd de knoop doorgehakt en besloot Provinciale Staten een (lightrail)dubbelspoor ervan te maken: de RijnGouweIjn. In het Coalitieakkoord van SP, D66, CDA en VVD werd dat besluit teruggedraaid. Januari 2013 werd 153 miljoen voor de RijnGouweLIjn doorgeschoven om de Rijnlandroute te financieren, waarbij het College toezei dat zij de spoorproblemen sneller en goedkoper zou oplossen.

N207 Zuid

Nadat de Tweede Kamer heeft besloten geen A3 door het Groene Hart aan te leggen heeft de gemeente Alphen met  de Provincie Zuid-Holland een studie gedaan naar de N207 Zuid. Volgens deze studie uit 2006 zou gezien de grote woningbouwprojecten en een hoge economische groei er op termijn verkeersknelpunten kunnen ontstaan. Ondanks dat die groei en woningbouw niet doorzetten,, werd de N207 Zuid wel doorgezet. Uit de MER-studie bleek dat het traject “weinig oplossend vermogen” heeft en een verkeersknelpunt veroorzaakt in Hazerswoude.