Nieuws gefilterd op Fractie

GroenLinks voorstel voor elektrische oplaadpunten na zeven jaar uitgevoerd

GroenLinks Statenlid Berend Potjer en toost met Zuid-Holland gedeputeerden Floor Vermeulen en Jeanette Baljeu op de opening van de oplaadstraat

Vlak voor de kerst opende de provincie officieel de nieuwe laadpunten voor elektrische auto's in de parkeergarage van het Provinciehuis. In 2010 vroegen provinciale staten op initiatief van GroenLinks oplaadpunten voor elektrische auto's en elektrische fietsen te plaatsen in provinciale gebouwen en terreinen. Zeven jaar later heeft het provinciebestuur deze in het provinciehuis gerealiseerd.

Lees verder

Groenlinks en 50PLUS willen debat over Beerput Zuid-Holland

50PLUS en GroenLinks willen de eerstvolgende Statenvergadering een debat over de controle op de petrochemische industrie. De documentaire over falend toezicht en handhaving in “Beerput van Nederland” van 4 december 2017 is hier mede aanleiding voor. “Beerput van Nederland” laat zien hoe ook bij toezicht en handhaving in Zuid-Holland de gezondheid van omwonenden en werknemers en de schone leefomgeving het vaak aflegt tegen de belangen van bedrijven die met giftige ZZS-stoffen werken

Lees verder

Midden-Delfland Bijzonder Provinciaal Landschap

De regio Midden-Delfland is sinds deze week een Bijzonder Provinciaal Landschap. Midden-Delfland is het eerste gebied in Nederland met deze speciale status. Het gebied, een groene strook tussen Den Haag en Rotterdam, is van groot belang voor de natuur en biodiversiteit in de provincie Zuid-Holland. GroenLinks is blij dat de bijzondere waarde van dit gebied ook door de provincie wordt gezien.

Lees verder

Provincie stemt toch in met sloopplannen Rotterdam

Het voorstel van GroenLinks om de sloopplannen uit de regionale woonsvisie van Rotterdam te halen is weggestemd. In de nieuwe woonvisie van Rotterdam wordt onvoldoende gedaan aan het probleem dat er te weinig passende woningen zijn voor alle Rotterdammers. GroenLinks vindt de sloopplannen die in deze woonvisie staan onacceptabel omdat er veel sociale huurwoningen gesloopt dreigen te worden en er onvoldoende nieuwe sociale huurwoningen in de regio gebouwd worden. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. 

Lees verder

Pagina's