Nieuws gefilterd op Fractie

GroenLinks steunt bezetting hefbrug Boskoop

Komend weekeinde wordt de hefbrug van Boskoop bezet door bewoners uit Boskoop en omgeving. Zij willen hiermee aandacht te vragen voor de verkeerssituatie op en rond de hefbrug. Zij maken zich zorgen over de luchtvervuiling, de verkeersveiligheid en de gebrekkige doorstroming van het verkeer.

Lees verder

Rotterdam Airport: “lange geschiedenis, weinig toekomst”

Op zaterdag 23 juni werd in Rotterdam en vijf andere steden een grote manifestatie gehouden tegen de overlast en groei van het vliegverkeer. Niet alleen Lelystad heeft namelijk groeiplannen, ook Rotterdam Airport. De boodschap dat Zuid-Holland wil dat het vliegveld niet meer groeit en op termijn zelfs verhuist lijkt niet bij de minister overgekomen te zijn. Diverse partijen hebben het provinciebestuur daarom om opheldering gevraagd.

Lees verder

Provincie Zuid-Holland pakt steviger rol bij aanpak woningnood!

Huisvesting is een groot knelpunt in Zuid-Holland. Wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn lang en worden alleen maar langer.  Ook betaalbare starterswoningen en woningen in het middensegment zijn schaars. Gemeenten dreigen te beknibbelen op inwoners met een kleine portemonnee. GroenLinks is blij dat de provincie de gemeenten actiever gaat volgen om te zorgen dat iedereen in Zuid-Holland een betaalbare woning kan vinden, door een regionale woonvisie per gebied vast te stellen.

Lees verder

Verdwijnen vlinders moet stoppen!

De insectenstand in de provincie Zuid-Holland is vanaf de jaren ’90 tot nu schrikbarend afgenomen. De daling van het aantal vlinders in heel Zuid-Holland is 63% en zelfs 85% in het landelijk gebied. Dit betekent dat de situatie in Zuid-Holland nog zorgwekkender is dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlinderstichting en Universiteit Wageningen. Insecten zijn heel belangrijk als voedsel voor vogels en andere dieren, om voedselgewassen te bestuiven en om natuurlijk afval op te ruimen.

Lees verder

GroenLinks vraag aandacht voor Biodiversiteit, Natuur en Openbaar Vervoer

Op 30 mei bespraken de Provinciale Staten van Zuid-Holland de resultaten van het Provinciale beleid. Fractievoorzitter Huri Sahin van GroenLinks deelde namens GroenLinks zorgen over 3 onderwerpen:

  • De biodiversiteit gaat in Zuid-Holland nog harder achteruit dan in de rest van Nederland. Het aantal vlinders in landelijk gebied is zelfs met 85% afgenomen.

  • Ook de weinig ambitieuze doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing worden niet gehaald.

  • De verdubbelling van het spoor tussen Leiden en Woerden is nog steeds niet gerealiseerd en krijgt een te lage prioriteit.

Op initiatief van GroenLinks is op 23 mei de 'dag van de verantwoording' georganiseerd, waarbij inwoners vragen konden stellen over het provinciale beleid en suggesties konden doen. Veel fracties hebben dit als een groot succes ervaren en ook GroenLinks wil dit succesvolle initiatief voortzetten.

Hieronder zie je de volledige spreektekst die Huri heeft uitgesproken.

Lees verder

Pagina's