Ruth Noorduyn
Ruth Noorduyn

Ruth Noorduyn

Kandidaat 10

"Deze wereld is een geschenk om van te genieten en je voor in te zetten, samen met en voor alle levende wezens nu en in de toekomst."

Ruth Noorduyn paart idealisme aan een parktische aanpak: "Ik zie deze wereld als een geschenk om van te genieten, samen met alle levende wezens nu en in de toekomst. Om te kunnen genieten moet ik wel weten dat anderen dat ook kunnen. Daar zet ik me dus voor in. Actief nastreven van Groen én Links is volgens mij de enig mogelijke manier; op alle niveaus. Het is voor mij zowel maatschappelijk basisprincipe als levenshouding."

Ruth heeft gewerkt als dierenarts, als coördinator bij Vluchtelingenwerk, als ontwikkelingswerker op Bonaire, en als onderzoeker 'natuurlijke hulpbronnen en conflicten' in Kameroen. Op dit moment is zij beleidsmedewerker duurzaamheid bij de Omgevingsdienst Midden-Holland en programmamanager van de regionale energiestrategie daar. Zij woont in de prachtige historische stad Gouda, middenin het Groene Hart.

Sinds 2014 maakt zij deel uit van het GroenLinks bestuur van de afdeling Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard. Ook heeft zij zich daar jarenlang ingezet als voorzitter van het permanente campagneteam. Zij trad in 2015 toe tot de groep van Groen-Links-gedelegeerden voor de European Green Party.

In deze verschillende functies heeft zij kennis en ervaring opgedaan op de verschillende bestuursniveaus. Zij heeft de provinciale verbindingsfunctie tussen deze niveaus aan den lijve ondervonden. Ook het verbinden van GroenLinks-leden en andere inwoners aan actuele maatschappelijke keuzes en de voor GroenLinks relevante thema's doet zij met enthousiasme.

Haar inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat, milieu, natuur, water, ruimtelijke ordening, en vooral ook de relatie tussen deze domeinen sluit direct aan bij de taken van de provincie.

Ruth ziet er naar uit deel uit te gaan maken van een gepassioneerde groep provinciale GroenLinksers: "Samen gaan wij de provincie mooier en beter maken. Samenhang tussen bestuursniveaus, tussen onderwerpen en tussen inwoners staat daarbij voorop".