Menno Siljee
Menno Siljee

Menno Siljee

Kandidaat 8

"Met passie voor Zuid-Holland"

Leeft de provincie eigenlijk wel bij de Zuid-Hollanders? In de afgelopen jaren heb ik in mijn eigen stad, Schiedam, mijn werkstad, Rotterdam en in de rest van de provincie veelvuldig gesprekken gevoerd met inwoners wat zij van de provincie weten en vinden. Daaruit bleek mij dat er nog een wereld is te winnen. Vooral bij jongeren die ik spreek. Op mijn werk bij de hogeschool praat ik vaak met hen over politiek en constateer dat provinciale politiek een ver-weg-van-mijn-bed gebeuren is. Graag wil ik daar met de collega’s in de PS verandering in brengen. Met passie voor onze provincie. Daarom wil ik graag op een verkiesbare plaats op de lijst van GroenLinks bij de verkiezingen op 20 maart. Mijn naam is Menno Siljee. 51 jaar geleden ben ik geboren in Schiedam, een stad waar ik nog steeds met veel plezier woon. Ons huis staat vlakbij het Midden-Delfland, dus trekken mijn vrouw Tessa en mijn zoon David er regelmatig op uit om te genieten van de natuur. Ik werk in het hoger onderwijs, bij de Hogeschool Rotterdam, waar ik ooit voor leraar geschiedenis en Engels ben opgeleid. In het verleden ben ik lid geweest van de Partij van de Arbeid. Voor deze partij ben ik wethouder en raadslid geweest. Waarom ik overtuigd lid ben geworden van GroenLinks, kan je zien op mijn website (https://mennosiljee.jimdofree.com/ ).

Om jullie alvast een indruk te geven waar ik mij hard voor zou willen maken, noem ik acht punten waarvan ik denk dat GroenLinks het verschil kan maken:

  1. De aanleg van wegen leidt niet aantoonbaar tot minder files of een betere mobiliteit. Stimuleer daarom het doortrekken van openbaar vervoerslijnen tussen de grootstedelijke gebieden in. Of alternatieven over het water zoals een watertaxi tussen Delft en Rotterdam.
  2. Het bouwen van woningen moet niet in het toch al schaarse groen gebeuren: maak binnen de stadsgrenzen ruimte vrij. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op de plek van het huidige Rotterdam The Hague Airport.
  3. Maak de provincie echt groener en zorg voor de aanplant van meer bomen. Daarbij zou voor elk kind dat in onze provincie geboren wordt, een boom geplant moeten worden.
  4. Maak nog meer gebruik van de aanwezige kennis en kunde in onze provincie. Betrek studenten, docenten en ondernemers bij het zoeken van duurzame en innovatieve oplossingen voor de problemen waar we als Zuid-Holland voor staan.
  5. Duurzaam bouwen is goed, maar gebruik maken van de huidige bebouwing is beter. Dring het aantal leegstaande kantoren terug en maak deze geschikt voor woningen. Of zorg voor een gevarieerde invulling, zoals is gebeurd bij de Binckhorst in Den Haag.
  6. Voorkom dat de provincie wordt gezien als een hindermacht, maar laat Zuid-Holland verbinding leggen tussen gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, openbaar vervoer en recreatie en toerisme.
  7. Maak een einde aan de bestuurlijke drukte en neem als provincie het voortouw om de taken van niet-democratisch gekozen samenwerkingsverbanden als de metropoolregio neer te leggen bij de gemeenten of de provincie.
  8. De provincie zou een stimulerende rol moeten spelen aan het gezamenlijk door steden oppakken van een winkelvestigingsstrategie in plaats van slechts tegengaan van negatieve ontwikkelingen door weidewinkels.

 

De komende jaren wil ik namens GroenLinks samen met partijgenoten en andere leden van de Staten zorg dragen voor het vinden van oplossingen voor o.a. de hiervoor geschetste vraagstukken. Niet alleen door ambtelijke en bestuurlijke input, maar ook, zoals ik gewend ben, door naar belanghebbenden in de provincie te luisteren en draagvlak te creëren voor de besluiten die Provinciale Staten neemt. Graag ga met de andere kandidaten voor GroenLinks die uitdaging aan. Met passie voor de partij en voor de provincie!