Frans-Bauke van der Meer

Kandidaat 11

"Verbinden voor gelijkheid en duurzaamheid"

Frans-Bauke van der Meer wil zich inzetten voor het uitdragen en het realiseren van idealen van GroenLinks door gedegen onderbouwing van voorstellen en het zoeken van steun, samenwerking en verbinding. Daarbij gaat het om andere politieke partijen, maar ook om maatschappelijke groepen, organisaties en burgers. Ook dwarsverbanden tussen verschillende onderwerpen (bijv. ruimtelijke ordening, milieu en gezondheid) hebben zijn aandacht. Op basis van zijn brede ervaring binnen en buiten zijn werk kan hij hieraan een goede bijdrage leveren.

Frans-Bauke werd in 1952 in Bolsward (Friesland) geboren. Hij studeerde economie in Groningen en werkte in die periode als  student-assistent op het Polemologisch Instituut (de wetenschap van oorlog en vrede). Hij promoveerde in Twente bij de faculteit wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen op een proefschrift over organisatieverandering. Van 1990 tot 2018 is hij werkzaam geweest bij de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, sinds 1996 als universitair hoofddocent. Hij heeft daar onder meer vorm en leiding gegeven aan een avondopleiding bestuurskunde voor mensen met een aantal jaren praktijkervaring. Hij deed en doet onder meer onderzoek over beleidsevaluatie, beleidsuitvoering op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, milieu en gezondheid, en organisatieverandering. Op basis van zijn onderzoek heeft hij aan verschillende ministeries en gemeente rapporten uitgebracht.

Naast zijn werk aan de universiteit heeft hij verschillende bestuurlijke functies vervuld, onder meer als voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV, 1992-2000) en van de Alliantie voor Duurzame ontwikkeling. Ook binnen de universiteit heeft hij veel bestuurlijke functies vervuld. Frans-Bauke is al lange tijd actief in GroenLinks in de Drechtsteden. Hij heeft zich daar onder meer beziggehouden met landelijke onderwerpen (economie, buitenlands beleid), en met de zorg. Hij was voorzitter van de commissie die de verkiezingsprogramma’s voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen in  Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht schreef. Thans maakt hij deel uit van een werkgroep over de energietransitie in Dordrecht.