Berend Potjer

Fractievoorzitter

Berend Potjer is ons meest ervaren Statenlid. Sinds 2010 versterkt hij de fractie met zijn deskundigheid, netwerk en politiek inzicht. Berend gekozen is voorzitter van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving en vertegenwoordiger van Provinciale Staten bij het Interprovinciaal Overleg. Landelijk is Berend actief als bestuurslid van het GroenLinks Milieunetwerk en als GroenLinks-vertegenwoordiger en vice-voorzitter in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP).

Berend is geboren in Lubumbashi (Zaïre, nu de Congo), opgegroeid in Arnhem en heeft in Eindhoven Techniek en Maatschappij gestudeerd, richting Environmental Science, Communications & Politics. Daarna is in Zuid-Holland gekomen, waar hij woont in de binnenstad van Den Haag en werkt op brede gebied van duurzaamheid: milieu, ruimte, economie en energie: op het werkveld van de provincie.

Sinds 2009 zet Berend zijn kennis en expertise in voor GroenLinks om tegenwicht te bieden tegen de ophitspolitiek van de PVV. In eerst instantie als campagneteamlid en -leider van GroenLinks Den Haag en als bestuurslid bij het GroenLinks Milieunetwerk. In 2010 komt Berend vervolgens in Provinciale Statenfractie om de provincie gezonder, groener en veiliger te maken. De eerste vergadering mag hij gelijk aan de bak over Odfjell, de grootste chemicaliënopslag van Europa, die onveilig werkt. Na twee jaar krijgt Berend samen met Arno Bonte en de media de provincie zover dat ze van Odfjell eisen dat die alleen chemicaliën mag opslaan in bewezen veilige tanks. Zo weet Berend zijn kwaliteiten effectief in te zetten: deskundig, verbindend, mediageniek en zo nodig met een lange adem. In deze periode weet hij ook de excessieve prijsstijgingen in het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard teruggedraaid te krijgen en de busdiensten op zondag daar te behouden. 

De periode erna wordt Berend als enige van de fractie herkozen en benoemd tot vice-fractievoorzitter. De collega's van andere partijen kiezen hem als vice-voorzitter van de commissie Ruimte en Leefomgeving en -dit jaar- als hun vertegenwoordiger in het interprovinciaal overleg (IPO). In de nieuwe periode krijgt Berend direct de omvangrijkste porteufeuille: verkeer, milieu, economie, water en Europa. Ook deze periode boekt Berend opvallende resultaten, zoals het verijdelen van de kap van duizenden bomen, het stoppen van de GenX giflozingen van Chemours en het verlagen van de OV tarieven. Berend krijgt bijna een meerderheid achter zich om geen wegen aan te leggen door het Groene Hart en de Bollenstreek. Hij kaart fouten aan in het rapport dat de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport moet onderbouwen. Nadat een aanvulllend onderzoek dat bevestigt beloofd het vliegveld het onderzoek over te doen en (voorlopig) af te zien van uitbreiding. Berend vind dat je niet moet praten over de kloof tussen burger en politiek, maar "gewoon" met de bewoners moet gaan praten over zaken en besluiten die hen aangaat. Zo brengt hij de politiek dichter bij de bewoner en de bewoner dichter bij de provincie.