PLV + themabijeenkomst circulaire economie

Op zaterdag 7 oktober organiseert GroenLinks Zuid-Holland weer een Provinciale Ledenvergadering. Naast het bestuurlijke deel van de vergadering zal er natuurlijk aandacht zijn voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zullen de dag afsluiten een interessante themabijeenkomst over circulaire economie. Voor de stukken zie hier het nieuwsbericht.

Tijdsplanning PLV+Themadeel:

9.30-10.00 Inloop
10.00-12.30 PLV
12.30-13.30 Lunch + bijeenkomst lokale campagneleiders
13.30--16.30 Themabijeenkomst & Rondleiding
16.30-17.00 Borrel

 

Agenda PLV:

·  Opening en mededelingen
·  Vaststellen agenda
·  Vaststellen notulen PLV april 2017
·  Verantwoording fractie
·  Verkiezing bestuursleden
·  Werkplan 2018 bestuur
·  Voortgang realisatie begroting
·  Opdracht kandidatencommissie en profiel Statenlid
·  Opdracht referendumcommissie

Alle mensen die zowel de PLV als de themabijeenkomst bijwonen staat het vrij om op zoek te gaan naar een lekkere lunch locatie of zelf iets mee te nemen om aldaar te nuttigen.
Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde koffie/thee/stoelen etc. zouden wij het waarderen als mensen die aan - dan wel - afwezig zullen zijn dit kunnen melden bij de secretaris @
melanievandriel@glzh.nl

We zien jullie graag de 7e!

Locatie

Blue City - Circular City (voormalig Tropicana)
Maasboulevard 100
3063 NS Rotterdam
Nederland