De aanmelding via dit formulier is gesloten. Iedereen die zich heeft ingeschreven heeft een link ontvangen. Heb je geen link ontvangen of wil je alsnog deelnemen? Neem contact op met onze secretaris via mart[@]GLZH.nl (zonder blokhaken).

De agenda (hier in pdf) zal er als volgt uit komen te zien:

1. Welkom door de voorzitter

2. Mededelingen en opmerkingen vorige verslag (aanleveren uiterlijk 18 september 23u59).

3. Update van de Functioneringscommissie

4. Presentatie enquête "kleine" afdelingen

5. Presentatie werkgroep circulaire economie en duurzaamheid

6. Verantwoording en update landelijk bestuur

7. Verantwoording zittend bestuur (inhoudelijk en financieel jaarverslag, inclusief kascontroleverslag)

8. Begroting 2021

9. Toelichting fractieleden en gedeputeerde op activiteiten

10. Toelichting proces voordracht nieuw bestuur (opdrachtvoordracht)

11. Voorstellen kandidaten nieuw bestuur

12. Toelichting stemprocedure nieuw bestuur

13. Bedanken kandidatencommissie en bestuur

14. Komende bijeenkomsten

15. Sluiting

Belangrijk: eventuele opmerkingen of vragen aan de sprekers ontvangen wij graag op vrijdag 18 september uiterlijk om 23u59; dan kunnen we deze meenemen in de voorbereiding. Dus heb jij een vraag aan één van onze fractieleden, een vraag over de procedure van de vorming van het nieuwe bestuur, of over één van de andere onderwerpen? Schroom niet en reageer!

Wij hopen jullie allemaal digitaal te mogen verwelkomen op zondag 20 september om 13u.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Bestuur GroenLinks Zuid-Holland