Wat is dat, een community of practice?
Een community of practice is een gemeenschap waarin mensen met dezelfde functie of taken uit verschillende locaties of geledingen samenkomen om ervaringen uit te wisselen en hiervan te leren. Er kan ook een stukje praktijk- of theorietraining centraal staan om de vaardigheden van de mensen in de gemeenschap te ontwikkelen. Kenmerken van een community of practice zijn dat er een informele sfeer is, iedereen gelijk is, er ruimte is voor het persoonlijke verhaal en dat er een lerende en open houding wordt aangenomen.

Inhoud bijeenkomst 9 februari
De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking. De meeste van jullie hebben al een keer contact gehad met jullie contactpersoon van het provinciale bestuur. In de bijeenkomst zal je in een aparte break-out room deze contactpersoon (nogmaals) ontmoeten en daarnaast nader kennismaken (voor zover dat nog niet gebeurd is) met andere afgevaardigden van lokale besturen uit jouw regio. Er is veel ruimte voor het bespreken van de stand van zaken van de afdeling. Daarnaast willen we graag een van de belangrijkste speerpunten van ons bestuur met jullie bespreken, namelijk het diversiteit als inclusiviteitsbeleid van GroenLinks. Hierin werken we samen met ECHO – expertisecentrum voor diversiteitsbeleid en organiseren we train de trainer-bijeenkomsten. Met jullie willen we expliciet stil staan bij de vraag: hoe stel je een diverse kandidatenlijst samen? Hierbij halen we voor het eerst het net op  en kunnen we gerichtere bijeenkomsten organiseren dit jaar.

Agenda
19:30 – 19:45 Welkomstwoord voorzitter Esther Punte
19:45 – 19:50 Gezamenlijke opwarmer
19:55 – 20:00 Campagne door penningmeester Joop Kunst
20:00 – 20:30 Voorstelrondje en stavaza afdeling in break-out rooms met contactpersoon en afgevaardigden lokale besturen
20:30 – 20:40 In break-out rooms werken aan casus: hoe zorg je voor een diverse kandidatenlijst?
20:40 - 20:55 Plenaire bespreking inhoud en casus diversiteit
20:55 – 21:00 Afsluiting

samenwerken